Η exDesign παρέχει τις υπηρεσίες του στον τομέα της επισκευής και αναβάθμισης ηλεκτρονικών υπολογιστών, laptop, tablet , με υπηρεσίες κατασκευής , συντήρησης δικτύων, πώλησης περιφερειακών ειδών και αξεσουάρ αλλά και με σχεδιασμό ετικετών και συσκευασίας προϊόντων.
Καλύπτουμε όλες τις ανάγκες του απλού χρήστη αλλά και της κάθε επιχείρησης που αναζητά λύσεις σε θέματα μηχανογράφησης, τεχνικής υποστήριξης,  εξοπλισμού και γραφιστικών.

Πελατολόγιο