ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Company Identity Design , Logo , Κάρτες

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σχεδιασμός συσκευασίας ή ετικέτας

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

Promotion ,flyers , Menu/Price list

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Web site support, Banner , Newsletter ,