ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο σχεδιασμός λογότυπου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαδικασίας για κάθε επιχείρηση. Το λογότυπο δεν είναι απλά μια εικόνα, μια γραφιστική πινελιά για μια εταιρεία, μια ιστοσελίδα ή ένα προϊόν. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτά. Αποτελεί την γραφιστική αποτύπωση του εμπορικού σήματος μιας επιχείρησης και πρέπει να εκφράζει την εταιρική της ταυτότητα. Πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτυπώνει πλήρως το ύφος, το είδος, την δραστηριότητα και την φιλοσοφία της επιχείρησης αυτής. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στο λογότυπό σας.

Όλα τα λογότυπα εταιριών πρέπει να πληρούν κάποια βασικά χαρακτηριστικά ώστε να εξυπηρετήσουν το σκοπό τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:

 • Ο σχεδιασμός λογότυπου απαιτεί αρκετή μελέτη και έρευνα
 • Πρέπει να αποτυπώνει ολόκληρη τη φιλοσοφία της εκάστοτε εταιρείας – επιχείρησης
 • Πρέπει να είναι μοναδικό και εύκολο στο να το θυμάται κάποιος
 • Πρέπει να είναι σύγχρονο και να περνά στον καταναλωτή το μήνυμα της εταιρείας

Η δημιουργία λογότυπου χρειάζεται να γίνει από κάποιον επαγγελματία

Ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα από την exdesign

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της Exdesign ασχολείται με τις υπηρεσίες σχεδιασμού εταιρικής ταυτότηταςbrandingmarketing εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε όλα όσα χρειάζονται προκειμένου να δημιουργήσουμε όμορφα αποτελέσματα στην τελική εικόνα που θα έχει το κοινό για την εταιρία σας.

Εταιρική Ταυτότητα και Εταιρική Εικόνα

Η εταιρική ταυτότητα περιγράφει στην ουσία τον τρόπο και τα μέτρα με τα οποία μια επιχείρηση παρουσιάζει την κουλτούρα, την εταιρική συμπεριφορά και την στρατηγική, μέσω διαφόρων συμπεριφορών και συμβόλων.

Ο όρος της εταιρικής ταυτότητας συχνά ταυτίζεται με την εταιρική εικόνα. Στην πραγματικότητα όμως η εταιρική εικόνα αποτελεί το σύνολο των αντιλήψεων των διαφόρων ομάδων κοινού για τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση παρουσιάζει είτε εκούσια είτε ακούσια τον εαυτό της, και είναι αποτέλεσμα ενός συνόλου πεποιθήσεων, εμπειριών, εντυπώσεων και συναισθημάτων που έχουν αποκτήσει η ομάδες αυτές.

Με απλά λόγια, η εταιρική εικόνα είναι αυτό που έχουν στο μυαλό τους οι πελάτες σας για την επιχείρησή σας και όχι η εικόνα που έχετε προβάλει εσείς σε αυτούς.

Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε την διαφορά των δύο αυτών εννοιών, πάμε να αναλύσουμε σε βάθος τον όρο της εταιρικής ταυτότητας και του σχεδιασμού της.

Τι περιλαμβάνει ο όρος εταιρική ταυτότητα

Αναλυτικά στον όρο της εταιρικής ταυτότητας περιλαμβάνονται:

1. Κουλτούρα της εταιρείας

Η εταιρική κουλτούρα αποτελεί ένα άυλο στρατηγικό στοιχείο μιας επιχείρησης το οποίο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιτυχία της. Ο όρος κουλτούρα περιλαμβάνει ολόκληρη της φιλοσοφία μιας επιχείρησης, τις αρχές και τις αξίες που την διέπουν, την ιστορία της, καθώς και όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται.

2. Εταιρική Συμπεριφορά

Η εταιρική συμπεριφορά, περιλαμβάνει όλες τις πράξεις και πολιτικές μιας επιχείρησης, το στυλ και τον τρόπο διοίκησής της, τη συμπεριφορά των εργαζομένων καθώς και τη σχέση της με το εσωτερικό και εξωτερικό κοινό.

3. Στρατηγική

Η εταιρική στρατηγική αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση, αξιοποιώντας όλα τα διατιθέμενα μέσα και τους υπάρχοντες πόρους, προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους της, που στην πλειοψηφία είναι η αύξηση του κέρδους της.

Η στρατηγική αυτή χωρίζεται σε δύο μεγάλα στάδια.

Το στάδιο του σχεδιασμού, όπου κάθε επιχείρηση προσπαθεί να αναλύσει τους στόχους της και να πάρει τις πλέον κατάλληλες αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν και στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Το δεύτερο στάδιο είναι η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής.

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας

Ο σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα μιας επιχείρησης για την προώθηση της κουλτούρας της και τη δημιουργία της συνολικής της παρουσίασης στο κοινό.

Ένας σωστός σχεδιασμός της εταιρικής σας ταυτότητας βοηθά την επιχείρησή σας να γίνει ορατή και αναγνωρίσιμη στο κοινό της, να αποκτήσει μια θετική φήμη και να δημιουργήσει θετικές αντιλήψεις τόσο στους πελάτες σας όσο και στου συνεργάτες σας (επενδυτές, προμηθευτές, προσωπικό κλπ).

Όποιο και αν είναι το αντικείμενο της δική σας επιχείρησης, είναι σημαντικό να «χτίζεται» μια θετική φήμη γύρω από την επωνυμία σας.

Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρετε να μεταδώσετε στους πελάτες σας την εικόνα που εσείς θέλετε να βλέπουν για εσάς, προκειμένου να επιτύχετε και τους τελικούς σας στόχους.

Εταιρική Ταυτότητα Τιμές

Η τιμή για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και προώθησης της εταιρικής σας ταυτότητας δεν μπορεί να είναι ένα σταθερό ποσό.

Περιλαμβάνει ένα πλήθος ενεργειών και διαδικασιών ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης. Έτσι, ανάλογα με τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν καθορίζονται και οι τελικές τιμές των πακέτων μας.

Το σίγουρο είναι ότι το κόστος για τον σχεδιασμό της εταιρικής σας ταυτότητας μοιάζει αμελητέο συγκριτικά με το κέρδος που θα έχετε από την εφαρμογή του.

Προκειμένου όμως να κατανοήσετε καλύτερα το κόστος παροχής των υπηρεσιών που σας προσφέρει η Exdesign, θα πρέπει να δείτε το τι ακριβώς περιέχουν οι υπηρεσίες αυτές.

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας

Προκειμένου να καλύψουμε όλες τις ανάγκες προβολής και προώθησης της εικόνας μιας επιχείρησης, όπως προαναφέραμε, απαιτείτε μια σειρά ενεργειών και διαδικασιών. Συγκεκριμένα ο σχεδιασμός της εταιρικής σας ταυτότητας περιλαμβάνει:

 • Έρευνα όλων των παραμέτρων μιας επιχείρησης και μελέτη του ανταγωνισμού
 • Σχεδιασμό Λογότυπου
 • Σχεδιασμό και κατασκευή ιστοσελίδας
 • Σχεδιασμός επαγγελματικών καρτών, φυλλαδίων και καταλόγων
 • Σχεδιασμός φακέλων, μπλοκ, τετραδίων και ημερολογίων
 • Ευχετήριες κάρτες
 • Φωτογράφιση και λήψη βίντεο των προϊόντων σας και των χώρων της επιχείρησή σας
 • Εκθεσιακή παρουσίαση
 • Διαφήμιση στο διαδίκτυο και τα συμβατικά μέσα (με έξυπνα animations και video clips)
 • Συγγραφή κειμένων και σλόγκαν (content writing)

Σχεδιασμός διαφημιστικών προϊόντων (στυλό, αναπτήρες, καπέλα,usb  κλπ.)

Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας

Αν και πλέον ζούμε στην εποχή του διαδικτύου και της τεχνολογίας, οι επαγγελματικές κάρτες μιας επιχείρησης είναι από τα λίγα παραδοσιακά μέσα που ακόμα καλά κρατούν. Ο σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της εταιρικής σας ταυτότητας. Είναι ένας από τους βασικότερους τρόπους με τον οποίο μια επιχείρηση ή γενικά ένας επαγγελματίας, μπορεί να προβάλει την δουλειά του, να παρέχει στους ενδιαφερόμενους όλες τια απαραίτητες πληροφορίες και εν τέλει να τον βοηθήσει να επικοινωνήσει όταν χρειαστεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Η επαγγελματική σας κάρτα πρέπει να αντικατοπτρίζει την επιχείρησή σας καταλλήλως αφήνοντας ταυτόχρονα μια μόνιμη εντύπωση. Εάν ο σχεδιασμός της επαγγελματικής κάρτας σας χρειάζεται ενημέρωση, επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσετε μια κλήση ή μια συνάντηση με έναν από τους εξαιρετικά εξειδικευμένους καλλιτέχνες γραφικών σχεδίων και αφήστε τους να δημιουργήσουν ένα προσαρμοσμένο κομμάτι που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Η σχεδίαση μιας επαγγελματικής κάρτας δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στη συνολική εικόνα μιας επαγγελματικής κάρτας. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι τα φανταχτερά εφέ και τα ακριβά υλικά είναι τα πιο σημαντικά μέρη της δημιουργίας επαγγελματικών καρτών, αλλά αυτό δεν ισχύει.
Στην πραγματικότητα, το πιο σημαντικό μέρος για να σχεδιάσει κάποιος επαγγελματικές κάρτες είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων.

Τι πρέπει να περιέχουν οι επαγγελματικές σας κάρτες;

Οι επαγγελματικές σας κάρτες πρέπει να συμβαδίζουν με τους καιρούς. Ένας όμορφος και μοντέρνος σχεδιασμός σε συνδυασμό με μοναδικά σχέδια και γραφικά, είναι το κλειδί της επιτυχίας για έναν σωστό σχεδιασμό επαγγελματικής κάρτας. Το μέγεθος της κάρτας είναι επίσης ένας πολύ βασικός παράγοντας που θα καθορίσει την επιτυχία της.

Προτιμήστε πάντα τα κλασικά μεγέθη που μπορούν να χωρέσουν στην καρτοθήκη ενός πορτοφολιού και όχι κάρτες μεγάλου μεγέθους που το πιθανότερο είναι να πεταχτούν ή να ξεχαστούν σε κάποιο συρτάρι. Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε στην επαγγελματική σας κάρτα το μοναδικό ύφος της επιχείρησή σας καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το επάγγελμά σας, ώστε να είναι εύκολο να σας θυμούνται οι πελάτες σας και να μπορέσετε να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό. Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει με γνώμονα το είδος του επαγγέλματός σας και το κοινό στο οποίο απευθύνεστε ενώ θα πρέπει να προσέξετε και την γραμματοσειρά που θα επιλέξετε, η οποία θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και καθόλου κουραστική. Καλό λοιπόν θα ήταν να αποφύγετε χειρόγραφες ή έντονα τρισδιάστατες γραμματοσειρές, οι οποίες δυσκολεύουν τους αναγνώστες της.

Πως θα κάνω την καλύτερη επιλογή στις επαγγελματικές κάρτες ;

Η ομάδα μας ασχολείται με τον σχεδιασμό επαγγελματικών καρτών και τις υπηρεσίες Branding εδώ και αρκετά χρόνια. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τον σχεδιασμό επαγγελματικής κάρτας καθώς και με την καλύτερη δυνατή επιλογή κάρτας βάση των δικών σας ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.

Προσφέρουμε την δυνατότητα επιλογής επαγγελματικών καρτών με μοναδικά σχέδια, και ειδικότερα σχέδια βάση του λογότυπού σας, κάτι που θα προσδώσει ένα ιδιαίτερο ύφος στις επαγγελματικές σας κάρτες.

Η εμπειρία της ομάδας μας πάνω στη γραμμική σχεδίαση είναι τεράστια, ενώ η φαντασία και η πρωτοτυπία είναι δύο από τις βασικότερες αρχές μας.

Όσον αφορά την εκτύπωση την παραγγελία σας, αναλαμβάνουμε την εκτύπωση σε οποιαδήποτε ποσότητα. Όσο μεγάλος και αν είναι ο αριθμός των καρτών που επιθυμείτε, η ομάδα μας μπορεί να ανταπεξέλθει και μάλιστα με πολύ μικρό χρόνο παράδοσης. Τέλος, προσφέρουμε σχεδιασμό και εκτύπωση διπλής όψης σε όλες τις επαγγελματικές κάρτες

Ο σχεδιασμός συσκευασίας προϊόντων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο πωλήσεων και μάρκετινγκ για την επιχείρησή σας. Ο σωστός σχεδιασμός συσκευασίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην τελική επιλογή του προϊόντος από έναν πελάτη. Αν και όπως λέει και το ρητό δεν πρέπει να κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του.

Ερευνες έχουν αποδείξει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καταναλωτών επηρεάζονται στην τελική τους απόφαση από την συσκευασία και την παρουσίαση του προϊόντος.

Είναι στην φύση του ανθρώπου να ελκύεται περισσότερο από το αισθητικό μέρος της συσκευασίας παρά από το ίδιο το προϊόν. Αυτός είναι και ο λόγος που μια συσκευασία παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων.

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός συσκευασίας προϊόντων

Το πρώτο βήμα κατά τον σχεδιασμό μια συσκευασίας είναι η λεπτομερής έρευνα και μελέτη του ανταγωνισμού στην αγορά.

Στο συγκεκριμένο στάδιο πρέπει να καταγραφούν και να αναλυθούν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά παρόμοιων προϊόντων της αγοράς προκειμένου να διασφαλισθεί η μοναδικότητα και τα πλεονεκτήματα του δικού σας προϊόντος έναντι των ανταγωνιστών του.

Στη συνέχεια, σχεδιάζουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την προβολή του προϊόντος σας στο αγοραστικό κοινό, βάση πάντα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της δικής σας επιχείρησης και του ανταγωνισμού που αναλύθηκε στο προηγούμενο στάδιο.

Αφού ολοκληρωθεί και η συγκεκριμένη διαδικασία, οδηγούμαστε στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας που είναι και η παραγωγή – εκτύπωση της συσκευασίας. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, οι ειδικοί μας είναι παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής προκειμένου να ελέγχουν το αποτέλεσμα των εκτυπώσεων και να μεριμνούν για το αψεγάδιαστο τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης συσκευασίας προϊόντων

Μια συσκευασία δεν είναι απλά ένα κουτί. Παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση και την αναγνωρισιμότητα ενός προϊόντος και πρέπει να περιέχει ένα σύνολο τεχνικών χαρακτηριστικών προκειμένου να εξυπηρετήσει το σκοπό της. Συγκεκριμένα η συσκευασία ενός προϊόντος πρέπει να :

 • Ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές της
 • Κεντρίζει το ενδιαφέρον του καταναλωτή
 • Δίνει στον καταναλωτή πλήρη εικόνα για το προϊόν που περιέχει
 • Είναι συμβατή με τη φιλοσοφία της εταιρείας σας
 • Πληρούν τα διεθνή στάνταρ συσκευασίας
 • Να πείσει τον καταναλωτή να το αγοράσει